Samenwerken doen we met oog voor de omgeving.

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is een thema dat steeds belangrijker wordt voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de Jarola Group. We willen een actieve bijdrage leveren aan een betere wereld. Juist als familiebedrijf vinden we het belangrijk dat volgende generaties opgroeien in een leefbare wereld. Verschillende stappen op het gebied van duurzaamheid zijn al genomen en in de toekomst zullen er nog veel volgen. Ondernemen doen we met oog voor onze omgeving. We omarmen en ontwikkelen duurzame concepten en producten, we maken slimme combinatie transporten en we bouwen duurzaam. Dat is een vanzelfsprekendheid.

Duurzame bedrijfsvoering

Als technische groothandel is er duurzaamheidswinst te behalen uit het verbeteren van onze logistieke processen. Dit doen we door onze transporten efficiënter in te richten, onze opslag te optimaliseren en afvalstromen te beperken. Voor de toekomst ligt de focus zowel op het verbeteren van processen als op het beperken van vervoersbewegingen en reductie van verpakkingsmateriaal. Als Jarola Group investeren we in het energiezuiniger maken van onze gebouwen. Bij alle nieuwbouwprojecten en verbouwingen wordt er aandacht besteed aan isolatie en energie-efficiënte verwarming en koeling.

Optimalisatie van onze logistieke processen:

 • Het geautomatiseerde order en storage systeem zorgt voor minder opslagruimte en besparing van energie;
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers door optimale werkomstandigheden;
 • Orders van vestigingen gaan in distributiebakken die we hergebruiken;
 • Efficiënte inzet van transport: voorraad en orders gaan gecombineerd naar de vestigingen;
 • Verpakkingsmaterialen van leveranciers worden niet overgepakt maar worden doorgestuurd;
 • Verpakkingsmaterialen zijn van gerecycled karton;
 • Bewuste keuze voor transporteurs die duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan;
 • Er wordt geen opvulmateriaal gebruikt in verzendverpakkingen doordat de dozen aangepast worden op de inhoud;
 • Door het automatisch verkleinen van de kartonnen verzendverpakkingen wordt er niet onnodig transportvolume gecreëerd. Hierdoor wordt het verzend volume tot 70% verkleind t.o.v. traditioneel opgevulde standaard verpakkingen.

Duurzame dienstverlening

Duurzaamheid gaat verder dan CO2- uitstoot en materiaalgebruik. Zoals de keuze voor leveranciers, het land van herkomst en de arbeidsomstandigheden. En vraagstukken als ‘hoe duurzaam zijn producten, welke grondstoffen, levensduur, hergebruik en CO2 uitstoot bij productie’ spelen een belangrijke rol in ons beleid. Dit proces vraagt om samenwerking met huidige en nieuwe leveranciers.

Assortiment

We kopen onze producten in bij meer dan 300 (Europese) producenten. Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee criteria die belangrijk zijn in ons assortiment. In onze productkeuze selecteren we daarom steeds meer op energiezuinige alternatieven.

Leverancierskeuze

We vinden het belangrijk dat onze leveranciers investeren rondom het thema duurzaamheid. Dat ze kansen zien om samen met ons duurzame initiatieven te ontwikkelen. Zelf proberen we zo veel mogelijk dicht bij huis (Nederland of Europa) in te kopen. Dat betekent dat we op dit moment kritisch kijken naar de producten die we in andere regio’s inkopen.

Water, daar waar het hoort!

Als specialist in watertechniek zijn we continu op zoek naar nieuwe methodes en innovaties op dit gebied. Ons credo is ‘water daar waar het hoort’. Met de klimaatverandering wordt doeltreffende en duurzame beregening ook in Nederland steeds relevanter. We investeren in nieuwe systemen en technieken om water daar te krijgen waar het nodig is waarbij we verspilling tegengaan. We breiden ons assortiment beregening constant uit waarbij we vol inzetten op efficiënt gebruik van water.

Duurzame voorbeelden uit ons assortiment waarmee we waterverspilling tegengaan:

 • Druppelbevloeiing via driptape. Het verschil met sproeikanonnen zit in hem in de efficiëntie van waterafgifte. Met beregening via sproeikanonnen kan tot wel 40 à 50% verlies van water optreden bij harde wind of door verdamping. Met druppelbevloeiing via driptape voorkom je dit. Deze methode geeft een gerichte waterafgifte op de juiste plek, op het juiste moment;
 • Elektrisch beregenen. Bij deze ontwikkeling in agrarische beregening wordt bewaterd met behulp van een elektrische pomp, al dan niet aangedreven door zonne-energie. Beter voor het milieu dan de traditionele oplossingen met een dieselmotor;
 • Infiltreren van regenwater met het Rawinso concept. Beter voor het grondwaterpeil en dus voor het milieu.

Groen klimaatplein

Onze ambitie is om duurzame verbindingen tot stand te brengen met én tussen marktpartijen die elkaar kunnen versterken. Daarvoor kijken we naar de totale keten, van producent tot tussenhandel en verwerker. Door in gesprek te gaan met klanten, partners, leveranciers en producenten hebben we hier al mooie resultaten mee behaald. Zoals het Groen Klimaatplein. Een initiatief vanuit de tuinbranche om klanten tips en ideeën te geven om met hun tuin een bijdrage te kunnen leveren aan een groene en gezonde leefomgeving voor mens en dier. Wij zijn partner van dit klimaatplein met onze regenwater oplossingen van Rawinso.

Duurzaam werkgeverschap

Duurzaam werkgeverschap draait om duurzame inzetbaarheid. Het gaat dan om de mate waarin een werknemer zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven doen. Dit raakt aan alle aspecten van het werk of de werkomgeving. Hoe zorg je als werkgever voor duurzame inzetbaarheid? Binnen de Jarola Group vieren we regelmatig een jubileum van een werknemer.

Hoe dat komt? We hebben een bedrijfscultuur waarin medewerkers kansen krijgen om door te groeien, waar een beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid en waar mogelijkheden zijn om te ontwikkelen en te groeien. Een prettig werkklimaat en de ontwikkeling waarbij we de duurzame inzetbaarheid van de medewerker centraal stellen zorgt voor een stabiele basis en een gezonde organisatie.

Oog voor de samenleving

Sociaal maatschappelijke betrokkenheid zit in het DNA van de Jarola Group. Lokaal en ook buiten de landsgrenzen is de Jarola Group al tientallen jaren actief in het financieel ondersteunen van projecten en goede doelen. Dit heeft zijn oorsprong in de beginjaren van dit familiebedrijf. Oprichter Jan de Wilde was altijd nauw betrokken bij het verenigingsleven. Als sponsor is hij indertijd gestart met de schaats- en skeelersport en heeft deze sponsoring voortgezet voor de lokale en landelijke voetbalsport, waarin Jarola nog steeds actief is.

Jarola Foundation

Jarola Foundation is een initiatief van de Jarola Group en is in 2007 opgericht.  In de beginjaren van de foundation deed de Jarola Group donaties om kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, milieu en landbouw te steunen. In aanzienlijk deel van deze projecten staat het kind centraal en dat is nog steeds één van de belangrijkste uitgangspunten. Met deze foundation geeft de Jarola Group invulling aan maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. Ook de familie zelf is nauw betrokken bij de stichting: bestuurslid Ria de Wilde, de echtgenote van Gert-Jan de Wilde, algemeen directeur en eigenaar van de Jarola Group, zet zich in voor de thema’s die centraal staan in projecten waar de Jarola Foundation in bijdraagt. Deze thema’s zijn: geen honger, goede gezondheid & welzijn, kwaliteitsonderwijs, schoon water, betaalbare en duurzame energie.